Klasifikimi shkencor i bimve N natyr hasen bashksi t shumta bimsh. Në kafshët jorruazore hyjnë sfungjerët, lekuregjemboret (ekinodermatet), qeliza djegesit (knidaret), butaket (molusket), krimbat si dhe kembenyjetuarit (arthoropoda). Shkruani fjalëkalimin siç shihet në fotografi dhe provojeni përsëri. Ekzistojnë pese mbretëri te gjallesave : mbretëria e protisteve, e monereve, e bimëve, e kafshëve dhe e kërpudhave. Për secilën nga njësitë bazë kemi edhe mbi njësi ose nënnjësi të cilat bëjnë një përcaktimi më të saktë të vendit që zë çdo gjallesë në universin e gjallë. "Njerëzit modernë" cilësohen ose klasifikohen si lloji Homo sapiens, të cilit i vetmi nënlloj ekzistues është Homo sapiens sapiens. Kontrolloni vendodhjen dhe provojeni përsëri. © 2018 Perspekti.com. Fjala "kafshë" vjen nja latinishtja animalis që do të thotë për të pasur frymë, për të pasur shpirt, për të jetuar. 4. 2. Ju lutem përdorni vetëm shkronja dhe numra për tekstin kërkues. Teksti këkues është gabim. Kriteri morfologjik . Kjo faqe është redaktuar për herë te fundit më 25 nëntor 2019, në orën 19:42. Listat në tabelen në vazhdim përmbajnë numra të specieve të përshkruara për grupe kafshësh me numrat më të shumët të specieve gjatë habiteve të tyre kryesuese (tokë, ujë të freskët,dhe marinë),dhe të lirë për të jetuar ose mënyra parazite për të jetuar. Komenti juaj nuk u shtua. Studimi i kafshëve quhet zoologji. Fjalëkalimi nuk është i saktë. Kafshët janë organizma eukariotikë shumë qelizor që formojnë mbretërinë lbiologjike Animalia. Ju lutem kontrolloni komentin dhe provojeni përsëri. Shumica e specieve të kafshëve janë në Bilateria në trung kanë trup simentrik bilateral. Klasifikimi i gjallesave bëhet në bazë të këtyre kritereve: 1. Të gjitha materialet që gjenden në këtë faqë janë të mbrojtura nga. Numri total i specieve të përshkruara në vitin : 1,525,728, Përmbajtja është në disponim nëpërmjet licencës, https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Kafsha&oldid=2133093, Creative Commons Attribution/Share-Alike License. Njësitë bazë të klasifikimit shkencor të gjallesa janë: mbretëria, tipi, klasa, rendi, familja, gjinia, lloji. Historia Evolucioni. Për çdo gjallesë përdoret emri shkencor që përbëhet nga dy emra në gjuhën latine; i pari tregon emrin e gjinisë ku bën pjesë gjallesa dhe fillon me gërmë të madhe; i dyti tregon llojin. Mbështet tezën me argumente Synon të bindë marrësin për vlefshmërinë e tezës. Kafshet rruazore jane kafshet me te perparuara si nga ana e fizike,me pershtatjen e mjedisit, me te gjitha aparatet qe formojne trupin e kafshes, por edhe nga ana e te menduarit. Kur përdoret emri shkencor nuk ekziston mundësia për të gabuar në përshkrimin e tipareve të një organizmi të caktuar. Kjo faqe është redaktuar për herë te fundit më 5 korrik 2020, në orën 21:50. 1 Kur thuhet se individt e nj bashksie (fjala vjen, bimt e nj parcele me grur) jan t njjt me njeritjetrin, kjo sduhet kuptuar n mnyr ideale. Sharje dhe gjuhë agresive nuk lejohen në Perspekti. Kriteri fiziologjik . Kjo faqe është redaktuar për herë te fundit më 25 nëntor 2019, në orën 19:42. https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Klasifikimi_i_kafsheve&oldid=2060115, Creative Commons Attribution/Share-Alike License. Definicioni biologjik i përfshinë të gjith antarët e mbretërisë se Animalisë. Të gjitha materialet që gjenden në këtë faqë janë të mbrojtura nga. Klasifikimi i kafsheve Jump to ... (Ky nuk mendohet te jete klasifikimi me i sakte i kafshëve). Të e gjithë kafshët bëjnë pjese ne mbretërinë shtazore. Balena blu (Balaenoptera musculus) është kafsha më e madhe që ka jetuar ndonjëherë në ujë, me një peshë deri në 190 ton dhe me një përmasë deri në 33.6 metra të gjatë. Por Aristoteli krijoi një qasje shumë më të përgjithshme përmes së cilës ai mbuloi aspekte të ndryshme dhe dukuri të ajrit, ujit dhe tokës në disertacionet e tij Meterologjia ose Meteora. Emrtime t tilla, si: patate, trfil zvarrits, grur i but etj. Aktualisht, termi meteorologji përfshin studimin shkencor ndërdisiplinar të atmosferës dhe motit. Kriteri bio-kimik . Trajton teza për çështje të ndryshme. Në këtë tip bëjnë pjesë peshqit të cilët janë kafshët rruazore primitive, amfibet të cilët jetojnë edhe në toke edhe në ujë, zvarraniket, shpendët dhe gjitaret. Kafshët i ndajmë në dy lloje: kafshët rruazore dhe jo rruazore. Emrat shkencorë shkruhen në gjuhën latine. 3. Klasifikimi i gjallesave bëhet në bazë të këtyre kritereve: Për çdo gjallesë përdoret emri shkencor që përbëhet nga dy emra në gjuhën latine; i pari tregon emrin e gjinisë ku bën pjesë gjallesa dhe fillon me gërmë të madhe; i dyti tregon llojin.